language

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Nguồn điện dùng để dự phòng

Khi mạng điện bên ngoài không cung cấp điện, hệ thống UPS sẽ giải phóng điện dự trữ trong pin ắc quy, phòng tránh mất kiểm soát đối với thiết bị, hoặc cung cấp điện dự phòng cho các hệ thống chiếu sáng, báo cháy mất điện.