language

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Nguồn điện tái sử dụng

Thiết bị, máy móc không có động cơ đốt trong cần phải sử dụng nguồn điện bên ngoài để lưu trữ điện vào pin thứ cấp, khi máy đang hoạt động, năng lượng của nó hoàn toàn do pin cung cấp. vì vậy hiệu suất của nó chủ yếu phụ thuộc vào công suất định mức của pin cao hay thấp hoặc tuổi thọ dài hay ngắn.