language

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Nguồn điện dùng cho xe điện

Là pin ắc quy được thiết kế theo yêu cầu tự xả, nó có tính năng xả ưu việt và trong trường hợp bị sốc cũng không rò rỉ chất lỏng.