language

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Nguồn điện công suất cao

Có tốc độ xả và tuổi thọ cao, an toàn, tốt, chủ yếu được sử dụng cho các thiết bị cung cấp điện liên tục, thiết bị viễn thông hoặc thiết bị đầu ra có dòng điện ngắn mạch.