language

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Nguồn điện dự trữ dùng cho viễn thông có tuổi thọ rất cao

Dùng cho các trạm cơ sở thiết bị viễn thông mạng tổ ong, cung cấp kết nối giữa mạng của thiết bị đầu cuối với điện thoại của người sử dụng; bao gồm thiết bị thu phát vô tuyến và ăng ten. Nhà mạng viễn thông cần phải xem các yếu tố địa hình và địa mạo, lên kế hoạch và xây dựng trạm cơ sở để tăng cường phạm vi bao phủ và cung cấp chất lượng viễn thông tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy trạm cơ sở viễn thông cần phải dùng điện dự trữ để duy trì hoạt động trơn tru và độ tin cậy của chất lượng viễn thông.