language

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Nguồn điện dùng để khởi động

Ngoài khởi động động cơ của xe hơi, hiện tại khả năng chịu tải của các thiết bị điện tử của xe hơi đời mới ngày càng cao, vì vậy, cần bình điện có khả năng khởi động và mức độ tự xả thấp để giúp xe hoạt động bình thường.