language
Startup Series

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Startup Series

Phạm vi ứng dụng: chuyên dùng cho xe máy, xe ô tô

Đặc tính
  • Thiết kế xả khí chống nổ an toàn và hiệu quả
  • Thiết kê tiên tiến không bị rò rỉ
  • Sử dụng hợp kim cao cấp để sản xuất, sở hữu tính năng sạc điện tốt
  • Vỏ bình điện sử dụng loại PP , có thể chịu lực va đập mạnh, chịu nhiệt không bị biến dạng
  • Tuổi thọ cao, tự xả thấp
Sản phẩm

BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (MM) DIMENSION (INCH) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 20HR L W H HT L W H HT KG LBS
N28 12 22.4 28 256 92 161 179 10.08 3.62 6.34 7.05 5.77 12.69
N30 12 24 30 260 100 169 191 10.24 3.91 6.65 7.52 6.25 13.75
34B19L 12 28 35 195 127 200 222 7.68 5.00 7.87 8.74 6.82 15.00
36B20L 12 32 40 197 129 202 227 7.76 5.08 7.95 8.94 7.8 17.16
36B20R 12 32 40 197 129 202 227 7.76 5.08 7.95 8.94 7.8 17.16
36B20R(S) 12 32 40 197 129 202 227 7.76 5.08 7.95 8.94 7.8 17.16
46B24L 12 36 45 236 127 200 224 9.29 5.00 7.87 8.82 8.98 19.76
46B24R 12 36 45 236 127 200 224 9.29 5.00 7.87 8.82 8.98 19.76
48D26L 12 40 50 260 173 202 225 10.24 6.81 7.95 8.86 9.55 21.0
48D26R 12 40 50 260 173 202 225 10.24 6.81 7.95 8.86 9.62 21.2
55D26L 12 48 60 260 173 202 225 10.24 6.81 7.95 8.86 12 26.4
55D26R 12 48 60 260 173 202 225 10.24 6.82 7.95 8.86 12 26.4
65D31R 12 60 75 302 171 202 225 11.89 6.73 7.95 8.86 12.5 27.5
95D31R 12 69 85 302 171 202 225 11.89 6.73 7.95 8.86 15.36 33.8
95E41R 12 80 100 410 176 211 233 16.14 6.93 8.31 9.17 15.8 34.8
115F51 12 96 120 502 180 210.5 255.5 19.76 7.09 8.29 10.06 20.77 45.7
145G51 12 120 150 505 220 212 257 19.88 8.66 8.35 10.12 25.8 56.8
190H52 12 160 200 521 278 219 270 20.51 10.94 8.62 10.63 37.9 83.4
N200Z 12 168 210 518 276 219 268 20.39 10.87 8.62 10.55 38.2 84.0
N210 12 168 210 518 276 216.5 265.5 20.39 10.87 8.52 10.45 37.7 82.9
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (MM) DIMENSION (INCH) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 10HR L W H HT L W H HT KG LBS
WP4A-BS 12 1.96 2.3 113 48 85 85 4.45 1.89 3.35 3.35 1.21 2.66
WP4B-5 12 1.96 2.3 113 38 85.5 85.5 4.45 1.50 3.37 3.37 1.12 2.46
WTZ4V 12 3.145 3.7 113 70 85 85 4.45 2.76 3.35 3.35 1.58 3.48
WTZ5S 12 3.4 4 113 70 85 85 4.45 2.76 3.35 3.35 1.58 3.48
WTZ5S-E 12 3.4 4 113 70 85 85 4.45 2.76 3.35 3.35 1.58 3.48
WTZ5S-H 12 3.825 4.5 113 70 85 85 4.45 2.76 3.35 3.35 1.58 3.48
WP5AP 12 4.25 5 120 60 130 130 4.72 2.36 5.12 5.12 2 4.4
WP5S-3BP 12 5.1 6 120 60 130 130 4.72 2.36 5.12 5.12 2.1 4.62
WTZ6V 12 5.1 6 113 70 106 106 4.45 2.76 4.17 4.17 2.07 4.55
WTZ6V-E 12 5.1 6 113 70 106 106 4.45 2.76 4.17 4.17 2.07 4.55
WTZ6VIS 12 5.1 6 113 70 106 106 4.45 2.76 4.17 4.17 2.1 4.62
WP7A-BS 12 5.95 7 151 88 94 94 5.94 3.46 3.70 3.70 3.15 6.93
WTZ7A-4BP 12 5.95 7 150 60 130 130 5.91 2.36 5.12 5.12 2.47 5.43
WTZ7L-BP 12 5.95 7 113 70 129 129 4.45 2.76 5.08 5.08 2.53 5.57
WTZ8VIS 12 5.95 7 113 70 129 129 4.45 2.76 5.08 5.08 2.6 5.72
WP9B-4 12 6.8 8 150 69 105 105 5.91 2.72 4.13 4.13 3.46 7.61
WP9-BS 12 7.65 9 151 88 103 103 5.94 3.46 4.06 4.06 3.4 7.48
WP12-BS 12 8.5 10 151 88 132 132 5.94 3.46 5.20 5.20 4.26 9.37
WP14B-4 12 10.2 12 150 69 145 145 5.91 2.72 5.71 5.71 4.86 10.69
WPX14-BS 12 10.2 12 151 88 147.5 147.5 5.94 3.46 5.81 5.81 4.91 10.8
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (MM) DIMENSION (INCH) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
10HR L W H HT L W H HT KG LBS
12M5-D 12 5 144.5 74.5 92.5 92.5 5.69 2.93 3.64 3.64 1.68 3.70
12N5S-3B 12 5 120 60 130 130 4.72 2.36 5.12 5.12 1.57 3.45
12N9-4B-1 12 9 145.5 75 141.5 151.5 5.73 2.95 5.57 5.96 2.23 4.91