language
Power Your Life

Tạo ra giá trị và cân bằng cho khách hàng, nhân viên, xã hội và cổ đông, thúc đẩy tình hình kinh doanh của công ty phát triển tốt hơn, tích cực trao đổi với các bên liên quan để hai bên cùng phát triển và thịnh vượng

Lời phát biểu của tổng giám đốc
Ra sức đổi mới và tạo ra giá trị

Tích cực đưa vào các thiết bị sản xuất tự động đời mới, thúc đẩy tăng năng suất sản xuất và chất lượng sản phẩm, Công Ty TNHH LE LONG VIỆT NAM tiếp tục giữ ưu thế sản xuất hiệu quả, đồng thời lấy mức độ nổi tiếng của thương hiệu, mức độ tin cậy và quan hệ hợp tác lâu dài bền vững làm nền tảng, tăng cường mở rộng thị phần, xây dựng sách lược Win-Win cùng khách hàng phát triển thịnh vượng từ mặt sản xuất tiêu thụ, tạo ra bước tiến nhảy vọt cho lợi nhuận kinh doanh của Công ty.

Thực hiện phát triển các mặt kinh tế, môi trường, xã hội 1 cách tích cực

Kết hợp với việc phân công lao động quốc tế, Kung Long đã có 2 cơ sở sản xuất tại Việt Nam, duy trì mở rộng quy mô sản xuất, giảm thấp chi phí sản xuất, nhưng chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với môi trường và an toàn sức khỏe của nhân viên, chúng tôi luôn ghi nhớ, phần này luôn là kế hoạch quan trọng trong quản trị kinh doanh. Bắt đầu từ năm 2014, công ty con ở Việt Nam đã đưa vào hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001 và OHSAS 18001 để thúc đẩy việc hướng dẫn và nghiệm chứng, nhờ vào việc tất cả nhân viên của công ty con ở Việt Nam đều tham gia và cùng nhau nỗ lực, tháng 7 năm 2015 công ty đã nhận được giấy chứng nhận đạt yêu cầu của hệ thống, 3 xưởng ở Đài Loan và Việt Nam cùng lúc đều có 3 hệ thống ISO9001/ISO 14001/ISO 45001. Thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, để đảm bảo và duy trì cải thiện tác động của việc sản xuất của công ty đối với môi trường và đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên, tiếp tục cung cấp cho nhân viên nơi làm việc an toàn lành mạnh và môi trường cộng đồng thân thiện, cùng các nhân viên tham gia các phúc lợi xã hội và chăm sóc cộng đồng, giúp công nghiệp phát triển và nâng cao trách nhiệm của công ty đối với xã hội, giúp công ty phát triển cân bằng và lành mạnh.

Tiếp tục kinh doanh bền vững, cùng có lợi và thịnh vượng

Dựa trên nền tảng thành thật đáng tin cậy, tiếp tục kinh doanh bền vững và minh bạch rõ ràng trong cách quản lý công ty, với sức ảnh hưởng thực tế, Công Ty TNHH LE LONG VIỆT NAM đã dẫn đắt đội ngũ tích cực kiểm tra định kỳ và nâng cao bản thân, đồng thời duy trì cung cấp sản phẩm và dịch vụ sáng tạo khác biệt; tăng cường tương tác với khách hàng và nhà cung cấp; tạo ra gía trị và cân bằng cho khách hàng, nhân viên, xã hội và cổ đông, thúc đẩy tình hình kinh doanh của công ty phát triển tốt đẹp, tích trao đổi với các bên có liên quan để hai bên cùng phát triển và thịnh vượng.

Tầm nhìn của công ty
01

Tầm nhìn

Xây dựng thương hiệu quốc tế, tạo ra giá trị và cân bằng cho khách hàng, nhân viên, xã hội và cổ đông, trở thành công ty xuất sắc trong ngành năng lượng.

02

Sứ mệnh

Ra sức đổi mới kỹ thuật và chi phí, tiếp tục tạo ra giá trị cho khách hàng và cổ đông, đồng thời thúc đẩy tình hình kinh doanh của công ty phát triển tốt đẹp.

03

Triết lý kinh doanh và xử lý

  • Dựa trên nền tảng thành thật và đáng tin cậy
  • Ủy quyền đầy đủ
  • Lấy từ xã hội, dùng cho xã hội
  • Sống trong yên ổn nghĩ ngày gian nguy, phân tán rủi ro