language
Nguồn điện dùng để dự phòng
Ứng dụng sản phẩm
  • Hệ thống dự phòng UPS
  • Hệ thống an ninh chống trộm
  • Hệ thống báo cháy
  • Hệ thống chiếu sáng dự phòng
Danh mục sản phẩm

Dòng sản phẩm này là loại bình axit-chì VRLA tuổi thọ cao, được thiết kế hợp kim khung sườn đặc biệt có tính chịu ăn mòn tốt.

Chuyển đổi loạt sản phẩm

Sản Phẩm
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
WPL5-12 12 4.25 5 90 70 101.5 107 3.54 2.76 4.00 4.21 1.85 4.07
WPL7.2-12 12 6.12 7.2 151 65 94 102 5.94 2.56 3.70 4.02 2.4 5.28
WPL12-12 12 10.2 12 151 98 93 98 5.94 3.86 3.66 3.86 4.02 8.84
WPL14-12S 12 11.9 14 151 98 95 100 5.94 3.86 3.74 3.94 4.3 9.46
WPL18-12SHR 12 15.3 18 181 76 167 167 7.13 2.99 6.57 6.57 5.67 12.47
WPL26-12 12 22.1 26 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 9.3 20.46
WPL26-12B 12 22.1 26 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 8 17.6
WPL26-12N 12 22.1 26 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 9.3 20.46
WPL26-12NB 12 22.1 26 166 175 125 125 6.54 6.89 4.92 4.92 8 17.6
WPL28-12TM 12 23.8 28 166 125.5 176 176 6.54 4.94 6.93 6.93 9.18 20.2
WPL28-12TN 12 23.8 28 166 125.5 176 176 6.54 4.94 6.93 6.93 9.2 20.2
WPL34-12N 12 28.9 34 197 131 159 168 7.76 5.16 6.26 6.61 10.3 22.7
WPL36-12 12 30.6 36 197 131 159 180 7.76 5.16 6.26 7.09 11.0 24.2
WPL36-12N 12 30.6 36 197 131 159 168 7.76 5.16 6.26 6.61 11.0 24.2
WPL40-12 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.5 29.7
WPL40-12N 12 34 40 197.7 166 171 171 7.78 6.54 6.73 6.73 13.4 29.5
WPL45-12 12 38.25 45 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.6 32.1
WPL45-12N 12 38.25 45 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.6 32.1
WPL50-12 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.8 32.6
WPL50-12N 12 42.5 50 199 166 171 171 7.83 6.54 6.73 6.73 14.8 32.6
WPL55-12 12 46.75 55 226 135 207 229 8.90 5.31 8.15 9.02 17 37.4
WPL55-12N 12 46.75 55 226 135 207 214 8.90 5.31 8.15 8.43 17 37.4
WPL60-12AN 12 51 60 350 167 179 179 13.78 6.57 7.05 7.05 20.5 45.1
WPL60-12ARN 12 51 60 350 167 179 179 13.78 6.57 7.05 7.05 20.5 45.1
WPL65-12AN 12 55.25 65 350 167 179 179 13.78 6.57 7.05 7.05 21.0 46.2
WPL65-12ARN 12 55.25 65 350 167 179 179 13.78 6.57 7.05 7.05 21.0 46.2
WPL100-12N 12 85 100 329.5 172.3 215 222 12.97 6.78 8.46 8.74 31.3 68.9
-
WPL100-12RN 12 85 100 329.5 172.3 215 222 12.97 6.78 8.46 8.74 31.3 68.9
WPL100-12RU 12 85 100 329.5 172.3 215 239.5 12.97 6.78 8.46 9.43 31.3 68.9
WPL120-12N 12 102 120 408 177 224 224 16.06 6.97 8.82 8.82 35.5 78.1
-
WPL120-12RN 12 102 120 408 177 224 224 16.06 6.97 8.82 8.82 35.5 78.1
WPL125-12RN 12 106.25 125 408 177 224 224 16.06 6.97 8.82 8.82 39.6 87.12
WPL150-12N 12 127.5 150 483 170 240 240 19.02 6.69 9.45 9.45 45.5 100
WPL12550WN 12 131.75 155 483 170 240 240 19.02 6.69 9.45 9.45 49.8 110
WPL200-12BN 12 170 200 522 238 219 224 20.55 9.37 8.62 8.82 61.5 135
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 10HR L W H HT L W H HT kg lbs
WPL90-12RN 12 76.5 90 329.5 172.3 215 222 12.97 6.78 8.46 8.74 29.0 63.8
WPL130-12N 12 110.5 130 483 170 240 240 19.02 6.69 9.45 9.45 42.6 93.7
WPL155-12N 12 131.75 155 483 170 240 240 19.02 6.69 9.45 9.45 48.2 106
WPL200-12N 12 170 200 522 238 219 224 20.55 9.37 8.62 8.82 68.0 150
WPL230-12N 12 195.5 230 522 238 219 224 20.55 9.37 8.62 8.82 73.2 161
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
W 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
WPL1235W 12 35 8.5 151 65 94 102 5.94 2.56 3.70 4.02 2.7 5.94

Tìm kiếm thông số kỹ thuật :

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Điện áp (V) :
Dung lượng (Ah) :
Tìm