language
Nguồn điện dùng cho xe điện
Ứng dụng sản phẩm
  • Ứng dụng sản phẩm
  • Xe điện
  • Xe cho người lớn tuổi
  • Hệ thống theo dõi trong y tế
Giới thiệu phân loại

Dòng này là loại nguồn điện được phát triển và thiết kế đặc biệt cho xe điện và có các đặc tính truyền dẫn điện theo chu kỳ vượt trội.

Chuyển đổi loạt sản phẩm

Sản phẩm
BATTERY TYPE NOMINAL
VOLTAGE (V)
NOMINAL
CAPACITY (Ah)
DIMENSION (mm) DIMENSION (inch) WEIGHT
(APPROX.)
PDF inquiry
5HR 20HR L W H HT L W H HT kg lbs
U1-33H 12 28.05 33 197 131 159 180 7.76 5.16 6.26 7.09 10.1 22.2
U1-33HN 12 28.05 33 197 131 159 168 7.76 5.16 6.26 6.61 10.1 22.2
U1-34H 12 28.9 34 197 131 159 180 7.76 5.16 6.26 7.09 10.5 23.1
U1-34HE 12 28.9 34 197 131 159 180 7.76 5.16 6.26 7.09 10.3 22.7
U1-34HN 12 28.9 34 197 131 159 168 7.76 5.16 6.26 6.61 10.5 23.1
U1-34HNE 12 28.9 34 197 131 159 168 7.76 5.16 6.26 6.61 10.3 22.7
U1-35HE 12 29.75 35 197 131 159 180 7.76 5.16 6.26 7.09 10.5 23.1
U1-35NE 12 29.75 35 197 131 159 168 7.76 5.16 6.26 6.61 10.5 23.1
U1-36HE 12 30.6 36 197 131 159 180 7.76 5.16 6.26 7.09 11.0 24.2
U1-36NE 12 30.6 36 197 131 159 168 7.76 5.16 6.26 6.61 11.0 24.2

Tìm kiếm thông số kỹ thuật :

Tìm nhanh - Chọn tab nhanh hoặc nhập giá trị phạm vi

Điện áp (V) :
Dung lượng (Ah) :
Tìm